Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin

Nieuws

Drukte op de Brock stand

Drukte op de Brock stand bauma in München, Brock Hybride

Trotse eigenaar VSF Almere van de Brock wegdekreiniger.

Barendrecht de EcoTrommel

Bauma München Brock is erbij

Bauma München Brock is erbij op stand F8 N820/9 en u bent van harte welkom om getuige te zijn van een Wereld Primeur!

maandag 15 april – zondag 21 april 2013.

EcoTrommel Barendrecht

EcoTrommel Barendrecht klaar om aan het werk te gaan.

Infra Relatiedagen Hardenberg 2013.

druk bezocht en bijgepraat met vele bezoekers, Infra Relatiedagen Hardenberg 2013.

Infra Relatiedagen Hardenberg

VCE is erbij! Hardenberg 5,6 en 7 februari 2013.

LED Experience Event donderdag 29 november 2012

wilt u eens de lichtsterkte van LED werklampen in de praktijk zien? Meldt u aan via werklampen.nl/aanmelden

Code 95 tijdsdruk neemt toe!

Een praktische- en interessante chauffeurs dag voor veeg/zuig machinisten ( truck gemonteerde veegwagens en bv. snelle Ravo’s ) CCV gecertificeerd, dus mail voor aanvullende informatie en inschrijven naar mvancampen@vcebv.nl of erik@vtc.nl

Kennisdelen op het Landelijk Zwerfafvalcongres 2012

Kennisdelen op het Landelijk Zwerfafvalcongres 2012
Gun uw kennis over zwerfafvalaanpak een tweede, derde en zelfs vierde kans. Met die oproep begon het Landelijk Zwerfafvalcongres 2012. Een dag in het teken van kennisuitwisseling, onder het motto ‘durf te vragen’. We zetten de hoogtepunten voor u op een rij.

Terugblik op de drukbezocht dag
> De Leeuwarder aanpak: schoner en minder ergernis
> VNG over de toekomst van het verpakkingenbeleid…
> … en de toekomst van Gemeente Schoon
> Gouden grijper voor ‘Keep It Clean Day’
> Lees de presentaties na
> #durftevragen: weet wat je nodig hebt én zeg het rond

Deelsessies uitgelicht
> Het succes van omgekeerd inzamelen
> Vrienden voor een schoner park
> Plastic soep raakt ook gemeenten
> Interessante discussie over belonen

De Leeuwarder aanpak: schoner en minder ergernis
‘Durf te luisteren naar anderen in je gemeente. Je hebt niet alle wijsheid in pacht’, stelde gastspreker Isabelle Diks, wethouder uit Leeuwarden. Deze gemeente pakt zwerfafval aan met alle partijen die de openbare ruimte schoonhouden en gebruiken. ‘Belangrijk zijn onze grote schoonmaakacties. Bewoners geven aan wat nodig is. Vervolgens rollen we met alle partijen een wijk binnen, met onder meer de kennis en materialen van Gemeente Schoon. Ook duizend eerstejaars middelbare scholieren doen mee. Wij hebben ingezet op samenwerking, partners verzameld en een netwerk opgebouwd. Daar zijn we trots op. Aan schonere straten, hoge beeldkwaliteit en afgenomen ergernis zien we dat het werkt. Misschien kunnen wij een voorbeeld zijn voor andere gemeenten.’
VNG over de toekomst van het verpakkingenbeleid…
Magriet de Jonge van de VNG blikte vooruit op het vervolg van de raamovereenkomst die eind 2012 afloopt. Een aantal vervolgacties zijn al duidelijk. Zo blijven de vergoedingen voor papier, glas, blik en hout ongewijzigd. Voor kunststoffen wordt de vergoeding voor komend jaar eind 2012 vastgesteld. Voor de langere termijn komt er nieuw onderzoek. De Jonge benadrukte: ‘De VNG streeft naar langjarige zekerheid voor gemeenten. En uiteraard naar een zo hoog mogelijk hergebruik van afval.’ Op 18 oktober is er een bijeenkomst over de raamovereenkomst.
… en de toekomst van Gemeente Schoon
Bijna alle gemeenten maken gebruik van Gemeente Schoon. De afgelopen jaren was er jaarlijks ruim 5 miljoen euro voor zwerfafvalprojecten van gemeenten. Voorstel in de nieuwe raamovereenkomst: gemeenten krijgen in 2013-2020 20 miljoen per jaar. Gemeente Schoon richt zich als kenniscentrum op het ontwikkelen en uitwisselen van kennis. Praktijkvoorbeelden, innovatie en onderzoek zijn belangrijke pijlers. Ook na 2012. Daarnaast verzorgt Gemeente Schoon de monitoring van zwerfafval en een webwinkel. ‘We blijven gemeenten adviseren over een efficiënte en effectieve zwerfafvalaanpak’, vertelde Addie Weenk van Gemeente Schoon. ‘Hiervoor beschikken we over een grote hoeveelheid praktijkkennis, volgen we nieuwe ontwikkelingen op de voet en voeren we samen met gemeenten evaluaties, onderzoek en pilots uit, waarvan we de uitkomsten breed delen.’
Gouden grijper voor ‘Keep It Clean Day’
Thema van het congres was ‘durf te vragen’. Om hulp en om kennis. Dat je daarmee bergen kunt verzetten, toont de eerste Nederlandse ‘Keep It Clean Day’. Die mobiliseerde op 21 september 2012 tussen de 50 en 70 duizend mensen. Gemeente Schoon zette dit succes in het zonnetje en overhandigde initiatiefnemer Annette Dölle een symbolische gouden grijper.
Lees de presentaties na
De congresbezoekers woonden uiteenlopende workshops en colleges bij. De presentaties zijn terug te vinden op de website van Gemeente Schoon. Tussendoor legden ze op de durftevragen-markt contacten en wisselden ze kennis en ervaringen uit.
#durftevragen: weet wat je nodig hebt én zeg het rond
Dat durven vragen nog niet zo makkelijk is, vertelde spreker Nils Roemen. Hij is de bedenker van het fenomeen #durftevragen. En ontdekte dat veel mensen stilvallen als je vraagt wat ze echt willen. ‘We leven in een cultuur waarin we onze successen delen en fouten camoufleren’, zegt hij. ‘Mijn advies: weet wat je nodig hebt én maak het wereldkundig. Want mensen willen je meestal maar al te graag helpen. Bovendien komen ze vaak met oplossingen waar je zelf nooit aan gedacht had. Samen kun je bergen verzetten.’ Daarmee sloot Roemen mooi aan bij het verhaal van wethouder Diks uit Leeuwarden: door te vragen – en luisteren – mobiliseer je de energie in de samenleving.
Deelsessies uitgelicht
Het succes van omgekeerd inzamelen
ROVA, HVC en MARN (regio Nijmegen) begonnen onlangs met ‘omdenken’ in de inzameling van huishoudelijk afval. Faciliteer burgers bij het scheiden van gewenste afvalstromen (materialen!) – vooral door containers (dicht) bij huis. En maak aanbieden van (ongewenst) restafval lastiger – bijvoorbeeld met een onhandiger inzamelmiddel zoals een zak of een verzamelcontainer wat verder weg. Kortom: sturing op service en gemak. Gefaseerde invoering en goede communicatie, eventueel met diftar, geven ongekende resultaten. Maar liefst 30 kg restafval, 30 kg kunststoffen en ruim 200 kg GFT per inwoner per jaar. Zonder toename van dump en bijplaatsing. ROVA komt binnenkort met een draaiboek.
Vrienden voor een schoner park
Het Vondelpark in Amsterdam en het Maximapark in Utrecht: beide hebben een vriendengroep die hen een warm en schoon hart toedraagt. Alex Klop, rayonmanager beheer openbare ruimte in stadsdeel Amsterdam Zuid, lichtte de aanpak van het Vondelpark toe. Zowel jongere als oudere bezoekers tonen begrip voor de vraag eigen rommel mee te nemen of netjes weg te gooien. Beide ervaren het Vondelpark als schoner. Johan de Boer, voorzitter van de ‘Vrienden van het Maximapark’, vertelde enthousiast over hun hoge ambitieniveau. Vanaf het begin praten ze mee over inrichting, onderhoud, beheer en gebruik van het park. Kortom: twee inspirerende initiatieven.
Plastic soep raakt ook gemeenten
Plastic soep als thema op het zwerfafvalcongres: niet iedereen ziet hiervan meteen de logica in. Want welke verantwoordelijkheid hebben gemeenten als het gaat om vervuild water? Daar zijn toch andere partijen en organisaties voor? Zo’n 20 deelnemers aan deze sessie zagen een film over het onderwerp. Velen van hen raakte dit persoonlijk. Iemand bracht het onder woorden: dit is het nieuwe milieuprobleem van de toekomst. Dat gemeenten wel degelijk kunnen bijdragen aan oplossingen, toont de nieuwe pilot voor een schone Maasoever in Limburg.
Interessante discussie over belonen
Voor het inleveren van blikjes of flesjes een kleine vergoeding uitkeren. Een aantal supermarkten en scholen voerden dergelijke beloningsinitiatieven voor zwerfafvalaanpak in. Gemeente Schoon liet zes vergelijkbare initiatieven nader onderzoeken. De sessie #durftebelonen ging in op de theorie en uitkomsten. Inez Kronenberg van de Gemeente Venray vertelde hoe haar gemeente hiermee aan de slag is. Het onderwerp is nog nieuw en leidde tot interessante discussies. Moet je gedrag belonen dat eigenlijk de norm is? Wat zijn de effecten op lange termijn? Hoeveel minder zwerfafval levert het op? Hoe kan de gemeente het beste betrokken zijn? Gemeente Schoon gaat met deze en andere vragen aan de slag met een aantal gemeenten. De resultaten komen op de website.

Tot 1 november 2012
Start Gebieds- en Thematrajecten
18 okt / 8 nov/ 22 nov 2012
Themabijeenkomsten monitoring: durf te meten!

Meer informatie: www.gemeenteschoon.nl / info@gemeenteschoon.nl
Gemeente Schoon is een initiatief van: VNG – AgentschapNL – NVRD